بسته ها

در اینجا هستیم تا در کنار شما باشیم. برای شرح کامل هر بسته روی آن کلیک نمایید

بسته ها

فروشگاهی پایه (ماهیانه)

900,000

فروشگاهی نقره ای (ماهیانه)

1,600,000

فروشگاهی طلایی (ماهیانه)

2,300,000

زیبایی پایه (ماهیانه)

900,000

زیبایی نقره ای (ماهیانه)

1,800,000

زیبایی طلایی (ماهیانه)

2,500,000

پزشکی طلایی (ماهیانه)

2,800,000